Projektová dokumentácia vypracovaná - 13.10.2017  

Pripojenie plynu, elektriny, kanalizácie schválené - 20.11.2017                                      

Projekt Lesopark Kvetoslavov zapracovaný v územnom pláne obce - 12.12.2017

Pozemky zakreslené v katastrálnej mape - 19.12.2017

Zisťovacie konanie - časť EIA - ukončené 4.4.2018

Pripravili sme vzorový pozemok č. 14 - vid. galéria

Schválenie dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie ukončené - 18.6.2018 

Územné rozhodnutie právoplatné - 19.4.2019

Stavebné povolenia na  výstavbu distribučných rozvodov a komunikácie právoplatné - 5.9.2019

Výstavba plynového a kanalizačného distribučného rozvodu ukončená - 11.11.2019

Výstavba distribučného rozvodu elektriny ukončená - 25.2.2020

Výstavba kanalizácie ukončená - 20.4.2020

Výstavba rozvodov plynu ukončená - 27.4.2020

Výstavba rozvodov elektriny ukončená - 21.5.2020

Výstavba osvetlenia ukončená  - 9.7.2020

Výstavba komunikácie ukončená - 19.8.2020 

Výsadba uličnej časti  ukončená - 10.11.2020

výstavba optickej siete ukončená - 7.12.2020

Prihláste sa na zasielanie noviniek