Projekt Lesopark Kvetoslavov je zapracovaný v územnom pláne obce - od 12.12.2017    

Pozemky sú zakreslené v katastrálnej mape - od 19.12.2017                                           

Projektová dokumentácia vypracovaná - 13.10.2017  

Pripojenie plynu, elektriny a kanalizácie - schválené od 20.11.2017                                      

Schvaľovanie dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie - ukončené bez pripomienok

 Zisťovacieho konania - časť EIA - ukončené 4.4.2018 

Pripravili sme vzorový pozemok č. 14 -  vid. galéria

Územné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskych sieti právoplatné od 19.4.2019

Stavebné povolenie na  výstavbu inžinierskych sieti právoplatné od 5.9.2019

Zahájenie výstavby je naplánované na jeseň 2019. 

Kolaudáciu inžinierskych sietí predpokladáme na jar 2020.

Prihláste sa na zasielanie noviniek