Projektová dokumentácia vypracovaná - 13.10.2017  

Pripojenie plynu, elektriny, kanalizácie schválené - 20.11.2017                                      

Projekt Lesopark Kvetoslavov zapracovaný v územnom pláne obce - 12.12.2019

Pozemky zakreslené v katastrálnej mape - 19.12.2017

Zisťovacie konanie - časť EIA - ukončené 4.4.2018

Pripravili sme vzorový pozemok č. 14 - vid. galéria

Schválenie dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie ukončené - 18.6.2018 

Územné rozhodnutie právoplatné - 19.4.2019

Stavebné povolenia na  výstavbu distribučných rozvodov a komunikácie právoplatné - 5.9.2019

Výstavba plynového a kanalizačného distribučného rozvodu zahájená - 22.10.2019

Výstavba distribučného rozvodu elektriny ukončené - 25.2.2020

Kolaudáciu distribučných rozvodov predpokladáme v lete 2020.

Prihláste sa na zasielanie noviniek