Projekt Lesopark Kvetoslavov je zapracovaný v územnom pláne obce - od 12.12.2017    

Pozemky sú zakreslené v katastrálnej mape - od 19.12.2017                                           

Projektová dokumentácia vypracovaná - 13.10.2017  

Pripojenie plynu, elektriny a kanalizácie - schválené od 20.11.2017                                      

Schvaľovanie dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie - ukončené bez pripomienok

 Zisťovacieho konania - časť EIA - ukončené 4.4.2018 

Pripravili sme vzorový pozemok č. 14 -  vid. galéria

Územné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskych sieti právoplatné od 19.4.2019

Stavebné povolenia na  výstavbu inžinierskych sieti právoplatné od 5.9.2019 a 21.10.2019

22.10.2019 sme zahájili výstavbu plynovej a kanalizačnej prípojky

Zahájenie výstavby je naplánované na jeseň 2019. 

Kolaudáciu inžinierskych sietí predpokladáme na jar 2020.

Prihláste sa na zasielanie noviniek